Sosyal korumaya 785 milyar 662 milyon TL harcandı

Toplumsal muhafaza harcaması 2021 yılında bir evvelki yıla nazaran %19,9 artış göstererek 785 milyar 662 milyon TL oldu.

Yayınlama: 23.12.2022
1
A+
A-

Sosyal muhafaza harcaması 2021 yılında bir evvelki yıla nazaran %19,9 artış göstererek 785 milyar 662 milyon TL oldu. Bu harcamanın %98,7’sini 775 milyar 401 milyon TL ile toplumsal muhafaza yardımları oluşturdu. Toplumsal muhafaza yardımlarında ise en büyük harcama 353 milyar 592 milyon TL ile emekli/yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Bunu 242 milyar 136 milyon TL ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları takip etti.

Sosyal müdafaa harcamaları, 2020, 2021

Sosyal muhafaza harcamaları, 2012-2021

GSYH’nin %10,8’ini toplumsal müdafaa harcamaları oluşturdu

Sosyal müdafaa harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki hissesi 2021 yılında %10,8 oldu. Toplumsal müdafaa yardımlarının GSYH içindeki hissesi ise %10,7 olarak gerçekleşti. Risk/ihtiyaç kümeleri bazında bakıldığında, emekli/yaşlılara yapılan harcamaların %4,9 ile en büyük hisseye sahip olduğu görüldü. Bunu, %3,3 ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları ve %1,2 ile dul/yetim harcamaları takip etti.

Sosyal muhafaza harcamalarının GSYH’ye oranı (%), 2020, 2021

Sosyal müdafaa yardımlarının %8,9’u kaideli olarak verildi

Şartlı yardımlar içinde en büyük hissesi %43,3 ile aile/çocuk yardımları oluşturdu. Bunu %26,6 ile engelli/malul yardımları ve %12,2 ile hastalık/sağlık bakımı yardımları takip etti.

Sosyal müdafaa yardımlarının %64,8’i nakdi olarak verildi

Nakdi yardımlarda en büyük hissesi %70,1 ile emekli/yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu %17,6 ile dul/yetim yardımları ve %5,7 ile işsizlik yardımları takip etti.

Türlerine nazaran toplumsal muhafaza yardımları (%), 2020, 2021

Sosyal muhafaza gelirlerinin %38,0’ını devlet katkıları oluşturdu

Sosyal müdafaa gelirlerinin %38,0’ını devlet katkıları, %30,6’sını patron toplumsal katkıları ve %25,9’unu müdafaa kapsamındaki bireyler tarafından yapılan toplumsal katkılar oluşturdu.

Türlerine nazaran toplumsal muhafaza gelirlerinin dağılımı (%), 2021

Sosyal muhafaza kapsamında maaş alan kişi sayısı 14 milyon 624 bin kişi oldu

Ülkemizde toplumsal müdafaa kapsamında emekli/yaşlı, dul/yetim ve engelli/malul maaşı alan kişi sayısı 2020 yılında 14 milyon 288 bin iken, %2,4 artarak 2021 yılında 14 milyon 624 bin şahsa yükseldi. Toplumsal müdafaa kapsamında maaş yardımı sayısı 2020 yılında 14 milyon 979 bin iken, 2021 yılında 15 milyon 362 bine yükseldi.

Sosyal muhafaza kapsamında maaş alan kişi sayısı, 2020, 2021

Hibya Haber Ajansı

REKLAM ALANI
Leave a Comment

Comments - 0 Comment

No comments yet.