Açık Bilgi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Açık Data ve Teknoloji Derneği (AVTED) tarafından yapılan Mahallî İdareler Açık Bilgi Endeksinde “Hazır Olma, Uygulama ve Etki” boyutları değerlendirmesinde toplamda en yüksek puanı alarak tüm büyükşeh
25.01.2023
0
0